Merinoull, denna mjuka, klifria ull som är naturens eget funktionsmaterial!

Idag finns omkring en miljard får runt om i världen, fördelade på mer än 200 raser. De största producentländerna är Australien och Nya Zealand och de vanligaste raserna är Lincoln och Merino. Merinofåret ger en mycket fin och krusig ull. Merinofåren har sitt ursprung i Nordafrika och kom troligen till Spanien i slutet av 1100-talet. Handeln med den mjuka, fina ullen blev väldigt betydelsefull för Spanien som behärskade ullmarknaden i århundraden och länge förbjöd utförsel av merinofår.

Fåren fick namnet merino på 1400-talet efter de kungliga fårinspektörerna, "merinos".

Ullen har flera olika egenskaper som bidrar till den höga isolationsförmågan: luftigheten i fibern, fiberns fjälliga yta, fettet (lanolinet) som omger fibern samt graden av fuktabsorption. Ullfibernas krusiga struktur binder stora mängder luft och ger god värmeisolation. Luften mellan fibrerna minskar värmeöverföringen i materialet och har därmed en isolerande effekt, både mot värme och mot kyla. Ökad mängd krusningar ger alltså ökad isolation. Merinoull kan ha upp till 40 krusningar per centimeter vilket ger en hög grad av isolation. Krusningarna i fibrerna gör dessutom att det blir färre kontaktpunkter mellan materialet och huden, vilket också är en fördel då det gäller att binda luft.Ull är hydroskopiskt vilket betyder att det anpassar den inre fuktigheten till omgivningen. Ökad luftfuktighet ger ökad fiberfuktighet. Ullen kan hålla fukt både i och mellan fibrerna vilket kan jämföras med syntetiska fibrer som kan hålla fukt antingen i eller mellan fibrerna. Vid ökad aktivitet eller höjd temperatur i omgivningen producerar kroppen svett för att kyla sig och fukthalten ökar. Luften som är bunden runt ullen får då större värmeledningsförmåga och ullens isolerande verkan minskar. Ju torrare luft i mellanrummen desto mer isolerar ullen. Graden av isolation justerar sig alltså efter kroppens temperatur och fuktighet. Dessutom har fibrernas proteinkärna ett vattenavstötande skal som hindrar flytande vätska att tränga in i fibern. När fuktigheten blir högre innanför ullplagget än utanför arbetar ullen aktivt för att absorbera fukten och transportera den genom materialet tills att det uppstår jämvikt på båda sidor. Genom att fuktigheten transporteras till utsidan av plagget ökar värmeisolationen och man håller sig varm.

Värmen som utvecklas av ett textilt material vid fuktabsorption kallas absorptionsvärme. Energi frigörs när vattenmolekylerna sänker hastigheten då de går in i fibern. Det gör att man känner sig varm när ett plagg blir fuktigt. Ull har en mycket hög absorptionsvärme och kan absorbera fukt upp till 30 % av sin egen vikt utan att den känns fuktig eller förlorar sin form.

Ullfiberns yta är täckt av små fjäll som gör att ullplagg kan filta sig vid tvätt. Fjällen kan avlägsnas genom behandling och ullen blir då maskintvättbar. Mikrontalet, dvs fiberns grovlek i tusendels millimeter, där fin ull är mellan 17 och 23 mikron, används som ett kvalitetskriterium. Då ull upplevs som stickigt beror det på att det finns grova fibrer i ullen som inte viker undan för huden utan sticker rakt på. Ju finfibrigare ull desto mjukare upplever vi den. Grova fibrer på över 28 mikron kan kännas stickiga.

Tvättråd för merinoull:
Ullplagg behöver inte tvättas ofta, utan kan med gott resultat vädras i fuktig väderlek. Vattenångan som passerar genom plagget tar med sig smutspartiklar och dålig lukt. Fukt på ytan av textil gynnar bakterietillväxten men ullfiberns yta håller sig relativt torr. Ullfiberns kärna absorberar stora mängder fukt som ånga samtidigt som skalet på fibern avvisar fukt i flytande form. Kärnan i ullfibern består av två olika celltyper som absorberar olika mängd fukt vilket gör att den ena sväller mer än den andra. Det medför att de är i konstant friktionsrörelse mot varandra. Denna egenskap skapar en mekanisk självrengörande effekt.

Sie besuchen unsere Seite gerade, ohne angemeldet zu sein, und können daher persönliche Lieblingsprodukte nicht speichern. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie diese Seite schließen und anschließend Outnorth.de neu öffnen. Schließen!

ProduktvergleichVergleich

Toolbar example

Klick auf das Rautesymbol wenn Du das Produkt vergleichen möchtest.

Mit dieser Funktion kannst Du ganz einfach verschiedene Eigenschaften eines Produktes mit einem anderen vergleichen.
Die Informationen sind abhängig davon, welche Eigenschaften wie z.B. Farbe, vorrätige Grösse,Anzahl der Taschen, Gewicht,Akkustandzeit usw. Du auswählst.
- Einfach noch leichter das richtige Produkt für Dich finden!

  Entscheidung löschen

  Meine FavoritenView Your Favorites

  Toolbar example

  Click the -symbol to mark as favourite

  This is where you can find the latest products that you have marked as favourites. To show all of your favourites you can easily log in to your account and click on the tab "My favourites"
  - All of the greatest things in one place!